Siloam Curaçao

ANBI

Belastingdienst ANBI

Alle giften aan stichting “Klein Jeruzalem (Siloam)” zijn fiscaal aftrekbaar omdat de stichting haar ANBI status heeft.
Zoek en bekijk onze stichting op de site van de belastingdienst