Siloam Curaçao

Ons verhaal

Over Siloam

Siloam Curacao is in 1997 begonnen in een huurwoning, waar kinderen opgevangen en verzorgd werden.

Op bijzondere wijze is de grond en bebouwing waar Siloam is gevestigd door de stichting in eigendom verkregen, daardoor is het mogelijk de uitbreidingsplannen verder te ontwikkelen en te gaan realiseren.

Wat we doen

Siloam Curaçao bestaat met name uit het Kinder Zorg Paviljoen, wat het primaire onderdeel is. Daarnaast wil Siloam ook dienstbaar zijn in hun omgeving door arme mensen te helpen met voedsel, kleding en andere benodigdheden. Robert en Durkje de Vries werken samen met verschillende vrijwilligers om zo de liefde van God te verspreiden op Curaçao.

De keuken van Siloam

Al jaren hadden we een verlangen om een nieuwe keuken te hebben om daar warme maaltijden voor mensen te bereiden die erg in nood zijn. We zagen veel nood onder bejaarden, chronisch zieke mensen en eenoudergezinnen met veel kinderen. Mensen die niet elke dag een warme maaltijd konden maken.

In het voorjaar van 2019 kwam er iemand langs die ons vroeg wat ons grootste verlangen was voor Siloam en we vertelden wat we graag willen. De persoon mailde ons een week later dat hij een keuken voor ons wilde bouwen.

April 2020 stond er een geweldige nieuwe keuken en wat niemand had verwacht brak toen de corona uit. Voordat we het wisten maakten we 200 maaltijden per dag. De nood werd hoog en we kregen de mogelijkheid om voor de overheid maaltijden te maken voor de mensen in nood.

Vanaf 20 mei tot 30 september 2021 maakten we 675 maaltijden per dag. We hebben ook 10 mensen die zonder werk zaten een baan kunnen geven in de keuken. Sinds 1 oktober 2021 maken we 525 maaltijden per dag. We weten niet hoelang dit gaat duren omdat de overheid geen geld meer heeft om dit verder te kunnen betalen. Als we niet meer voor de overheid kunnen koken dan gaan we terug naar 250 maaltijden.

Geestelijk werk

Ook met “geestelijk voedsel” wordt er uitgereikt naar de omgeving in samenwerking met House of Worship, waar we de mensen in de omgeving adviseren naar toe te gaan.

Over Siloam